Strony Owczarków.

Zespół Szkół ZEŁ-M.
Główna Do góry

 

Legenda szkoły - p. Zastrużny.
Flircik
Kadra
Tempus fugit..
Maturzyści
Dysputa.
Po latach..
Pupilki
inż. Rogalski.
Teatr
Zawodowcy

Nowa szkoła
Wstęga
Koło teatralne.
W środku p. Lena Nowak.
Maturzyści'1970.
 

Jesteśmy w Zabrzu.

 

Historia ZSZ i TE ZEŁ-M.

1.Wstęp - ZSZ i TE ZEŁ-M.

Do utworzenia tej strony internetowej zdopingowali mnie absolwenci na spotkaniu "po latach", zorganizowanym z okazji zaprzestania działalności szkoły.

Spotkanie odbyło się w dniu 18 czerwca 1999 roku, po zakończeniu ostatniego w dziejach szkoły roku szkolnego.

Począwszy od 1 września 1963 roku byłem związany z utworzoną rok wcześniej Zasadniczą Szkołą Zawodową Zakładu Energetycznego Łódź - Miasto. Przez prawie 10 lat - do 17 kwietnia 1972 roku - współtworzyłem historię tej placówki oświatowej i patrząc z perspektywy czasu - było to "najbardziej ukochane moje dziecko" w całej historii 40-letniej pracy zawodowej.

2.Krótka historia szkoły.  

/lata 1961 do 1972 /

 Akt erekcyjny powołania Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Energetycznego Łódź - Miasto podpisany został przez ówczesnego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki  - E.Grabowskiego.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w pomieszczeniach zastępczych na terenie zakładu przy  ul.Tuwima 58 w Łodzi.

Pierwszym dyrektorem szkoły był pracownik zakładu - inż. Aleksander Jewtuszenko. Sprawował tą funkcję w ciągu roku szkolnego 1962/63.

Naukę w dwu pierwszych klasach rozpoczęło 80 uczniów, w tym również dziewczęta. Podstawowym założeniem szkoły było przygotowanie kadry dla potrzeb energetyki łódzkiej i województwa łódzkiego. Poza przygotowaniem kadry najpilniejszym zadaniem było stworzenie godziwych warunków nauki. Nie mając innych możliwości rozpoczęliśmy adaptację budynków przy ulicy Kilińskiego 74/76 na potrzeby szkoły.

Wspólny wysiłek dyrekcji Z.E.Ł.M  i  EC I oraz ogromna ilość godzin przepracowanych przez uczniów, a szczególnie tych z Technikum Energetycznego dla Pracujących, spowodowały że już w roku 1968 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w znacznie lepszych warunkach. Oddano do użytku cztery sale lekcyjne, tzw. "klaso pracownie", pracownie elektryczną,  warsztaty szkolne dla klas pierwszych oraz internat dla 80 osób. Znacznie poprawiły się warunki socjalno - bytowe uczniów i nauczycieli. Było również boisko szkolne o wymiarach boiska do piłki ręcznej - ono jednak stało się zaczątkiem wielkich sukcesów sportowych, jakie odnosiła szkoła. 

Szczególnie duże zasługi przy adaptacji budynków miał inżynier Kaczmarek z Wydziału Inwestycji Z.E.Ł.M, Dzięki jego wiedzy i projektowi technicznemu była możliwa tak szybka przeprowadzka do nowych pomieszczeń. W  swej wieloletniej historii szkoła rozszerzała swoją działalność.

W roku 1964 szkoła poszerzyła swoją strukturę organizacyjną o Technikum Energetyczne dla Pracujących. 43 uczniów rozpoczęło naukę w kierunku elektroenergetyka, po trzech latach do matury dobrnęło tylko10 osób.

W roku 1970, po utworzeniu Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej utworzono Technikum Energetyczne  M.E i E.A na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w systemie dziennym - również o specjalności elektroenergetyka.

Przez okres pierwszych dziesięciu lat istnienia szkoły Rada Pedagogiczna wspólnie z dyrekcją Zakładu Energetycznego na czele z dyrektorami Włodzimierzem Kławsuciem i Andrzejem Kowalówką robili wszystko, aby stworzyć na miarę tamtych czasów najlepsze warunki dla swej przyszłej załogi.

Postawiliśmy na pełny rozwój młodych ludzi, na ich wszechstronne, nie tylko techniczne wykształcenie. Szkoła swym poziomem nie odbiegała od innych renomowanych szkół łódzkich i wiodła prym w każdej dziedzinie wśród innych szkół resortu górnictwa i energetyki. Zawsze plasowaliśmy się w pierwszej szóstce szkół resortu.

Na szczególne podkreślenie zasługują sukcesy sportowe szkoły, mimo braku jakichkolwiek warunków. Zajęcia WF odbywały się w Szkolnym Ośrodku Sportowym w Parku 3.Maja.Twórcą sukcesów sportowych szkoły był mgr Robert Szklennik , przy pełnym wsparciu wszystkich bez wyjątku nauczycieli.

Wspaniała atmosfera jaka panowała w szkołach, była wynikiem mariażu młodości z doświadczeniem pedagogicznym i zawodowym.

Różnorodność zajęć pozalekcyjnych w szkołach najlepiej ilustrują zamieszczone na stronie zdjęcia, a stanowią one zaledwie mały wycinek tego, co naprawdę w szkołach się działo.

3. Członkowie Rad Pedagogicznych z tamtych czasów: 

inż. Stanisław Rogalski, mgr inż. Stefan Adamiak, Leon Grall, Jerzy Sudra, inż. Antoni Rauze, mgr inż. Leszek Wasążnik, mgr Jadwiga Staszewska, mgr inż. Edmund Suchecki, inż. Tadeusz Przerwa, inż. Tadeusz Lange, mgr inż. Andrzej Poszepczyński, mgr inż. Marian Banaś,  inż. Wiesław Karolak,  mgr inż. Andrzej Szemaszek, mgr inz. Włodzimierz Łaszkiewicz, mgr inż. Zygmunt Szyma, mgr inż. Kazimierz Maj, mgr inż. Stanisław Kaszuba, inż. Bronisław Wierzbowski, mgr Witold Kowalski, mgr Elżbieta Piątkowska, mgr Danuta Obolewicz, mgr Kwiatkowska, mgr Aleksandra Miksa, mgr Paweł Nosko, Ewa Matusiak, Lena Nowak,, mgr Karol Olszewski, mgr Maria Olszewska, mgr Robert Szklennik, dr Józef Dziadek, mgr Donat Pilniak, Żaneta Kraszewska, inż. Anna Popiel, Janusz Pyć, Ignacy Zapart, Marian Klimczak, Ludwik Zastrużny, Jan Chojnacki, Janusz Goch, Mirosław Ściebura, Edmund Alot, Stanisław Pawlak, Stanisław Kacperski, Henryk Kubiak, Andrzej Kowalczyk, Włodzimierz Magdziarek, Robert Górski, Kazimierz Ostrowski, Bogumiła Strzelczyk, Danuta Owczarek, Jerzy  Ulczyński.

Szef Szkolenia Z.E.O. Centralnego - 

Kazimierz Wegnerowski.

Dyrektor Departamentu Szkolenia w M.G. i E - 

Marian Wojewódka.

Naczelnik Wydz. Szkolenia w Zj. Energetyki - 

mgr inż. Wiesław Perzyna.

Pracownicy obsługowi szkół:

Irena Zalepa, Anna Łuczak, Elżbieta Lis, Helena Klajber, Aniela Grabarczyk, Genowefa Duk, Wiesława Golińska, Weronika Kozłowska, Regina Wałęsa, Irena Wieczorkiewicz

Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego :

Pani Dreszer, pan Władysław Brzeziński, pan Władysław Bissinger, pani Wanda Barbara Kamińska.

Czy na następne spotkanie przyjdzie nam czekać znowu 27 lat ??? 

Łza się w oku kręci, kiedy się pomyśli, że w tak wspaniałych szkołach nigdy już nie rozlegnie się dźwięk dzwonka szkolnego.

Poniżej zdjęcia autorstwa Zbyszka Grzanki.

Powitanie w GKO.

Po latach..

Po latach..

Zbyszek Grzanka.

Z lewej p. Iwaszkiewicz.

Medale

Parada.

Po meczu.

Ela Fiatkowska.

p. Klimczak.

p. Klimczak 30 lat wstecz.

1972 w Myczkowcach.

Klasa pana Nosko na wycieczce.

Pierwsze laboratorium.

Inż. Rauze - rok 1964.

Eliasz, Olejnik, Kowalewska - rok'65.

 

 

"Pierwszaki" na zajęciach praktycznych.

W drodze do Legnicy'1972.

Spartakiada ZEOC w Warszawie.

Ćwiczyliśmy i zimą:'1968.

To była "fajna" klasa.

Po 10 latach spotkaliśmy się w nieco mniejszym gronie dzięki Rysiowi Piaseckiemu.

/ pażdziernik'2009/

/ i po tygodniu /

Spotkanie w dniu 9 lipca'2011 roku.

Na portalu "Nasza Klasa" jest aktywnych wiele osób z naszych szkół.

Podaję "linki" do stron.

http://nk.pl/#school/82186

http://nk.pl/#school/114986

http://nk.pl/school/102207

http://nk.pl/school/102475

 

Statystyki:

Ostatnio strona była modernizowana w dniu 2011-07-10.

Wizyt na stronie od 24.02.2009 roku: