PAKIETYINTERNETOWE

lista dostępnych

pakiet internetowy SUPER STARTSUPER START

20 PLN /mies.
 • 15 Mbps / 3 Mbps
 • Łącze asymetryczne
 • Brak limitów
 • Prywatny adres IP
 • Konto o pojemności 200MB
 • możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW

pakiet internetowy SZYBKA EDUKACJASZYBKA EDUKACJA

31 PLN /mies.
 • 50 Mbps / 8 Mbps
 • Łącze asymetryczne
 • Brak limitów
 • Prywatny adres IP
 • Konto o pojemności 200MB
 • możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW

pakiet internetowy MAXI MEDIUMMAXI MEDIUM

51 PLN /mies.
 • 90 Mbps / 10 Mbps
 • Łącze asymetryczne
 • Brak limitów
 • Prywatny adres IP
 • Konto o pojemności 200MB
 • możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW

pakiet internetowy NOWY STANDARDNOWY STANDARD

71 PLN /mies.
 • 120 Mbps / 15 Mbps
 • Łącze asymetryczne
 • Brak limitów
 • Prywatny adres IP
 • możliwość uzyskania publicznego adresu IP (na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku)
 • Konto o pojemności 200MB
 • możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW

pakiet internetowy SPEED MAX3SPEED MAX3

91 PLN /mies.
 • 200 Mbps / 20 Mbps
 • Łącze asymetryczne
 • Brak limitów
 • Prywatny adres IP
 • możliwość uzyskania publicznego adresu IP (na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku)
 • Konto o pojemności 200MB
 • możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW

CENNIK OPŁAT CZŁONKOWSKICH w STK RET-SAT1

Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017

LP RODZAJ OPIS OPłATA
1 Wpisowe Opłata przy wstąpieniu do STK Ret-Sat1 10 zł
2 Składka członkowska Składka członkowska płacona jest co miesiąc, wraz z abonamentem za telewizję lub Internet 3 zł

CENNIK PROMOCYJNY

Urządzeń dostępowych i usług dodatkowych w STK RET-SAT1 (Cennik obowiązuje od dnia 18.05.2016 r.)

LP NAZWA CENA
1 Wartość udostępnionego Urządzenia dostępowego Docsis 2.0 150 PLN
2 Wartość udostępnionego Urządzenia dostępowego Docsis 3.0 300 PLN
3 Wartość udostępnionego Urządzenia dostępowego Docsis WiFi 300 PLN
4 Opłata instalacyjna 100 PLN
5 Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego Docsis 2.0 (przy umowie na 12 miesięcy) 75 PLN
6 Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego Docsis 2.0 (przy umowie na 24 miesięce) 1 PLN
7 Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego oraz instalacyjna Docsis 2.0 (przy umowie na czas nieokreślony) 250 PLN
8 Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego Docsis 3.0 (przy umowie na 12 miesięcy) 100 PLN
9 Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego Docsis 3.0 (przy umowie na 24 miesięce) 1 PLN
10 Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego oraz instalacyjna Docsis 3.0 (przy umowie na czas nieokreślony) 300 PLN
11 Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego Docsis 3.0 z WiFi (przy umowie na 12 miesięcy) 150 PLN
12 Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego Docsis 3.0 z WiFi (przy umowie na 24 miesięce) 51 PLN
13 Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego oraz instalacyjna Docsis 3.0 z WiFi (przy umowie na czas nieokreślony) 400 PLN

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

...

LP NAZWA USŁUGI CENA
1 Wymiana rozgałęźnika lub odgałęźnika 1-2 10 PLN
2 wymiana rozgałęźnika 1-3 / 1-4 15 PLN
3 wymiana gniazda multimedialnego lub zwrotnicy internetowej 45 PLN
4 wymiana gniazda RTV 25 PLN
5 montaż dodatkowego gniazda (w tym 10 m/b kabla, gniazdo, rozgałęźnik) 60 PLN
6 montaż lub wymiana separatora galwanicznego 30 PLN
7 przewód koncentryczny lub UTP (każde rozpoczęte 5 m/b wraz z niezbędnymi wtyczkami) 8 PLN
8 wymiana kabla Euro/Euro 20 PLN
9 przewiert - 1 szt. (związany z instalacją RTV lub Internet) – nie dotyczy przy montażu 10 PLN
10 montaż przewodu koncentrycznego lub UTP w rurce - rozpoczęty 5m/b (w tym złączki, rury, uchwyty, kołki śruby, puszki, wtyczki) 20 PLN
11 nieuzasadnione wezwanie serwisowe 50 PLN
12 strojenie odbiornika pakiet pełny 40 PLN
13 strojenie odbiornika pakiet średni 20 PLN
14 strojenie odbiornika pakiet azart 10 PLN
15 strojenie 1 odbiornika radiowego 20 PLN
16 konfiguracja i strojenie odbiornika cyfrowego 30 PLN
17 strojenie odbiornika dla programów dostępnych w telewizji naziemnej* 20 PLN
18 strojenie odbiornika dla programów dostępnych w telewizji naziemnej przy strojeniu z innymi pakietami* 10 PLN
19 przywrócenie instalacji do stanu z przed ingerencji użytkownika (bez materiału) 100 PLN
20 ponowne uruchomienie Internetu z nowym urządzeniem dostępowym Docsis 2.0 250 PLN
21 ponowne uruchomienie Internetu z nowym urządzeniem dostępowym Docsis 3.0 350 PLN
22 przeniesienie łącza internetowego do innego lokalu 100 PLN
23 przeniesienie łącza internetowego lub RTV w ramach tego samego lokalu (bez materiału) 35 PLN
24 Wymiana wtyku IEC lub F na przewodzie abonenta 2 PLN
25 Wymiana kabla HDMI 25 PLN
26 Wymiana aktywnej, uszkodzonej karty dostępowej do telewizji cyfrowej 45 PLN

CENNIK PODSTAWOWY

(Cennik obowiązuje od 01.05.2012))

LP NAZWA PAKIET START PAKIET EDUKACJA PAKIET MEDIUM PAKIET STANDARD PAKIET MAX 3.0 PAKIET SPEED 120
1 Szybkość pobierania danych z internetu do 2 Mbps do 3 Mbps do 7 Mbps do 18 Mbps do 60 Mbps do 120 Mbps
2 Szybkość wysyłania danych z sieci do 512 Kbps do 512 Kbps do 1 Mbps do 2 Mbps do 5 Mbps do 10 Mbps
3 Limit przesyłu danych brak limitu brak limitu brak limitu brak limitu brak limitu brak limitu
4 Adres IP prywatny prywatny prywatny prywatny* prywatny* prywatny*
5 Pojemność przestrzeni dyskowej (ftp, poczta, www) 200 MB 200 MB 200 MB 200 MB 200 MB 300 MB
6 Czas obowiązywania umowy 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące lub nieokreślony** 24 miesiące lub nieokreślony** 24 miesiące lub nieokreślony**
7 Opłata aktywacyjna z pakietem pełnym TV 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł lub 350 zł* 1 zł lub 350 zł* 1 zł lub 350 zł*
8 Opłata aktywacyjna z pakietem TV azart lub średnioraz przy instalacji bez pakietu TV 31 zł 31 zł 31 zł 31 zł lub 380 zł* 31 zł lub 380 zł* 31 zł lub 380 zł*
9 Aktywacja strony www 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
10 Zawieszenie i odwieszenie świadczenia Usługi napisemny wniosek Użytkownika 20 zł** 20 zł** 20 zł** 20 zł** 20 zł** 20 zł**
11 Nieuzasadnione wezwanie serwisowe 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
12 Przeniesienie łącza 100 zł*** 100 zł*** 100 zł*** 100 zł*** 100 zł*** 100 zł***
13 Opłata miesięczna/abonament 20 zł 30 zł 50 zł 70 zł 91 zł 151 zł
* na pisemne uzasadnienie użytkownika możliwość przydzielenia publicznego IP
** dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony
*** w obrębie działania sieci STK RET-SAT1

OGŁOSZENIA

dotyczy użytkowników internetu

Szanowni Państwo,

STK Ret-Sat 1 informuje, że
dnia 19.04.2019 roku
Biuro Obsługi Abonenta i Kasa
przy ul. Balonowej 38 i ul. Armii Krajowej 44
czynne będą w godz. 10:00-14:00

Za utrudnienia przepraszamy.
STK Ret-Sat1

Szanowni Państwo,

STK Ret-Sat 1 informuje, że
dnia 31.12.2018 roku
Biuro Obsługi Abonenta i Kasa
przy ul. Balonowej 38 i ul. Armii Krajowej 44
czynne będzie

w godz. 10.00-15.00

Za utrudnienia przepraszamy.

STK Ret-Sat1

Szanowni Państwo,

STK Ret-Sat 1 informuje, że
dnia 24.12.2018 roku
Biuro Obsługi i Kasa
przy ul. Balonowej 38
oraz ul. Armii Krajowej 44

czynne będą

w godz. 10:00-14:00

Za utrudnienia przepraszamy.

STK Ret-Sat1

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 12 grudnia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zmiany wynikają z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz. 1118).
Z tego powodu wprowadziliśmy zmiany w umowach dotyczących usług telewizji i Internetu, które Państwu świadczymy, a także w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Dokonaliśmy następujących modyfikacji zapisów:
 • w §7 Umowy o świadczenie usługi Internetu wprowadziliśmy możliwość doręczenia oświadczenia o braku woli przedłużenia umowy zawartej na czas określony na dalszy czas nieokreślony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: retsat1@retsa1.com.pl;
 • postanowienia § 6 ust. 1 i 2 Umowy o świadczenie usługi telewizji kablowej oraz w § 8 ust. 1 i 2 Umowy o świadczenie usługi Internetu, które regulują procedurę zmiany warunków Umowy przez Stowarzyszenie otrzymują brzmienie:
  • Operator zobowiązany jest do powiadomienia Użytkownika o każdej proponowanej zmianie Umowy, Regulaminu bądź Cennika, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc
  • Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Umowy, Regulaminu bądź Cennika: (i) jeśli Umowa została zawarta w formie pisemnej – na piśmie, zaś za zgodą Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, (ii) jeśli Umowa została zawarta w formie dokumentowej – w takiej samej formie, na trwałym nośniku, zaś na żądanie Użytkownika na piśmie.
 • Z §8 ust. 3 c) Umowy o świadczenie usług internetowych usunęliśmy zapis uprawniający Stowarzyszenie do żądania zwrotu ulgi od Użytkownika w przypadku skorzysta on z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na czas określony na warunkach promocyjnych w związku z jednostronną zmianą warunków Umowy, Regulaminu lub Cennika wówczas, gdy zmiana ta wynikała z usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.
 • W § 8 Umowy o świadczenie usługi telewizji kablowej oraz w § 10 Umowy o świadczenie usługi Internetu dodaliśmy ust. 5 o brzmieniu:
  • Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej i doręczenia Operatorowi na adres siedziby (do Biura Obsługi) lub przesłania na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie.
  Skutkuje to zmianą numeracji kolejnych ustępów tych paragrafów.
 • § 10 ust.3 Umowy o świadczenie usługi telewizji kablowej oraz w § 10 ust. 3 Umowy o świadczenie usługi Internetu otrzymuje brzmienie:
  • W przypadku powstania sporu w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z możliwości rozstrzygnięcia go w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, do którego prowadzenia właściwy jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • z §1 ust. 18 Regulaminu, który zawiera definicję Umowy wykreślono „zawarta w formie pisemnej”;
 • w §2 ust. 3 Regulaminu sformułowanie „z chwilą podpisania Umowy” zastąpiono „z chwilą zawarcia Umowy”;
 • z §13 ust. 10 pkt 6 regulującego kwestie polubownego rozstrzygania sporów wykreślono art. 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • §17 ust 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  W przypadku powstania sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, jeśli Użytkownik jest konsumentem, spór może być rozstrzygany w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przewidzianego w art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne


 • Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.
  Uprzejmie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo tych zmian mają Państwo prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia Umowy do dnia 12 grudnia 2018 r.
  W przypadku gdy łączy Państwa ze Stowarzyszeniem Umowa o świadczenie usługi Internetu zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy Stowarzyszenie będzie dochodziło od Państwa zwrotu udzielonych ulg pomniejszonych proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.


  STK Ret-Sat1

Szanowni Państwo,

w imieniu dostawcy usług internetowych STK Ret-Sat1 informuje , że dnia 07.11.2018 r. w godz. 00:00-04:00 przeprowadzane będą prace serwisowe
w systemie ochrony przed atakami DDoS, które mogą mieć wpływ na dostępność świadczonych Państwu usług internetowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

STK Ret-Sat1

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwaloną przez Sejm Ustawą o Święcie Narodowym z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Ret-Sat1 informuje, że dnia 12 listopada 2018 r. Biura Obsługi oraz Kasy będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

STK Ret-Sat1

Szanowni Państwo,

ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych przez jednego z dostawców usług internetowych,
w dniu 21.09.2018r, w godzinach od 02:30 do 04:00 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do internetu.

Przepraszamy za utrudnienia.


STK Ret-Sat1

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Ret-Sat1 informuje, że z uwagi na zewnętrzny atak Doos, konieczne jest przeprowadzenie rekonfiguracji systemu zarządzającego siecią internetową.
W związku z powyższym dnia 13.07.2018 r. w godz. 13:30-13:45 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dosyle sygnału internetowego. Za utrudnienia przepraszamy.


STK Ret-Sat1

Szanowni Państwo,

zgodnie z otrzymanym powiadomieniem od PGE Dystrybucja S.A oddział w Łodzi
w dniu 29.06.2018 r w godz. 8:00-14:00 wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej,
w związku z powyższym Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Ret-Sat1 informuje, że mogą wystąpić również w tym czasie przerwy w dosyle sygnału internetowego oraz telewizyjnego.

pge Za utrudnienia przepraszamy.


STK Ret-Sat1

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Ret-Sat1 informuje, że
dnia 26.06.2018 r. w godz. 3:00-6:00 mogą wystąpić
przerwy w sygnale internetowym spowodowane modernizacją sieci.

Za utrudnienia przepraszamy.


STK Ret-Sat1

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zbliżające się wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO, przekazujemy Państwu następujące informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. [Administrator danych] Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Ret-Sat1 z siedzibą w Łodzi przy ul. Balonowej 38, 94-108 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 0000046515 (dalej Operator).

  Operator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@retsat1.com.pl

 2. [Cel przetwarzania danych osobowych] Dane osobowe Abonenta przetwarzane są dla potrzeb wykonania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, to jest ukształtowania jej treści, zmian lub rozwiązania, oraz realizacji, w tym wykonania obowiązku transmisji danych, rozliczenia świadczonych Usług i windykacji należności.

 3. [Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne Operator uprawniony jest do przetwarzania bez konieczności uzyskania zgody Abonenta (to jest zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania i udostępniania): (1) imienia, nazwiska, (2) imion rodziców, (3) miejsca i daty urodzenia, (4) adresu miejsca zameldowania na pobyt stały, adresu korespondencyjnego jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, (5) numeru ewidencyjnego PESEL, (6) nazwy, serii i numeru dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu, (7) danych zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Operatora wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Inne dane Abonenta odbierane przy zawieraniu Umowy (takie jak nr telefonu, nr rachunku bankowego, adres e-mail) przetwarzane są za zgodą Abonenta, na podstawie art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 4. [Dobrowolność przekazania danych] Dane osobowe przekazywane są przez Abonenta dobrowolnie, jednak brak przekazania danych osobowych wymienionych w ust. 3 powyżej może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 5. [Dostęp do danych osobowych] Abonent ma prawo w każdym czasie żądać dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe.

 6. [Prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)] Abonent ma prawo żądania od Operatora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, jeśli: (1) nie są już niezbędne do wykonania Umowy, (2) Abonent cofnął zgodę na przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w szczególności nie są one niezbędne do wykonania Umowy, (3) Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (4) przetwarzanie danych osobowych Abonenta było niezgodne z prawem.

 7. [Prawo sprzeciwu] Abonent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, gdy są one przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Operatora. Operatorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 8. [Prawo ograniczenia przetwarzania danych] Abonent może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych gdy: (1) Abonent kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Operatorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Abonent sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (3) Operator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Abonentowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (4) Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Operatora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

 9. [Prawo przenoszenia danych] Abonent ma prawo otrzymać w ustrukturalizowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe jej dotyczące, które przekazał Operatorowi i ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Operatora. Abonent ma także prawo żądać, by Operator przesłał te dane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to techniczne możliwe.

 10. [Okres przechowywania danych] Dane Abonenta przechowywane będą przez cały okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu (1) w okresie dochodzenia roszczeń, (2) wykonywania obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach (w tym obowiązku retencji danych i obowiązku przechowywania dokumentów księgowych) lub (3) na podstawie zgody Abonenta.

 11. [Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych] W przypadku gdy dane Abonenta przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, Abonent może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

 12. [Prawo do wniesienia skargi] Abonent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

 13. [Przetwarzanie danych transmisyjnych] Na podstawie art. 165 ustawy Prawo telekomunikacyjne dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych oraz naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne i ich windykacji Operator przetwarzać będzie dane transmisyjne, takie jak: dane routingowe, czas trwania połączeń, czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia, objętość komunikatu, format (protokół przekazu komunikatu), dane o położeniu urządzeń końcowych wywołującego i wywoływanego, sieć, w której następuje rozpoczęcie i zakończenie połączenia. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania obowiązków spoczywających na Operatorze z mocy prawa. Dane transmisyjne mogą też być przetwarzane na podstawie udzielonych przez Abonenta zgód na ich przetwarzanie, do celów określonych w oświadczeniu o udzieleniu zgody.

 14. [Przetwarzanie danych o lokalizacji] Operator przetwarza dane o lokalizacji, to jest dane wskazujące na geograficzne położenie urządzenia końcowego Abonenta, inne niż dane niezbędne do przekazywania komunikatów w sieci lub naliczania opłat za usługę jedynie w zakresie miejsca zakończenia Sieci.

 15. [Przekazywanie danych Abonenta] Dane Abonenta mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Operatorem przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, a także świadczącym na zlecenie Operatora usługi serwisowe, prowadzącym obsługę informatyczną i świadczącym usługi windykacyjne.

 16. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Operator nie poddaje danych Abonenta zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

UWAGA!!!!

STK Ret-Sat 1 informuje, że ze względu
na konfigurację bazy danych
w systemie abonenckim
dnia 01.06.2018 roku
Biuro Obsługi oraz Kasa przy ul. Balonowej 38
czynne będzie
w godz. 10.00 -16.00.

Zapraszamy do Biura Obsługi oraz Kasy
przy ul. Armii Krajowej 44,
które czynne będzie tego dnia
w godz. 10.00 -18.00.

Za utrudnienia przepraszamy.
STK Ret-Sat1


Post

REGULAMIN