SZANOWNI INTERNAUCI


Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom oraz przy uprzejmości TV RET-SAT1, Komisariat III komendy Miejskiej Policji w Łodzi stworzył stronę internetową obejmującą swoim zakresem Osiedle Retkinia. Na jej łamach będziemy informować społeczność lokalną o występujących niebezpieczeństwach oraz zjawiskach przestępczych. Na bieżąco wykazywać będziemy miejsca, gdzie najwięcej odnotowano przestępstw o charakterze kryminalnym. Charakteryzować będziemy sprawców przestępstw poprzez opisywanie ich sposobu postępowania czy działania. W szybki sposób chcemy powiadomić mieszkańców o zdarzeniach, których szkodliwość jest dotkliwa a sposób postępowania świadczyć morze o planowanym rozszerzeniu tej skali. Jednocześnie do dyspozycji oddajemy Państwu dane identyfikujące dzielnicowych dzielnicowych poszczególnych rejonów z uwzględnieniem ich telefonów. Ponadto w ramach komunikacji utworzono konto pocztowe na serwerze telewizji kablowej o adresie: komisariat3@retsat1.com.pl , które służyć ma do kierowania wniosków, sugestii, uwag w zakresie pracy Komisariatu oraz informowania o zjawiskach, których charakter jest uciążliwy dla obywatela.