Kontakt
Rozmiar: 6209 bajtów

Adres pracowni :

Rozmiar: 26315 bajtów
94-004 £ód¼, ul. Retkińska 114, blok 33, IXp.
tel. kom. 0-603-18-94-34
tel. stac. 0(prefix)42 656-17-56 ,- po godz. 1900
e-mail janic@poczta.onet.pl
Zapraszamy do wspó³pracy