Kolej Elektryczna Łódzka (KEŁ) i powiązane

Konsorcjum Kolei Elektrycznej Łódzkiej (KEŁ)
V 1895 - I 1900

Towarzystwo Akcyjne Łódzkich Dróg Żelaznych Miejskich
I 1900 - VIII 1900

Towarzystwo Kolei Elektrycznej Łódzkiej (KEŁ)
VIII 1900 - I 1915

Lodscher Elektrische Strassenbahn, A.G.
I 1915 - XI 1918

Towarzystwo Kolei Elektrycznej Łódzkiej (KEŁ)
XI 1918 - VI 1925

Kolej Elektryczna Łódzka (KEŁ), Sp. Akc.
VI 1925 - XII 1939

Litzmannstädter Elektrische Strassenbahn (LES) A.G.
I 1940 - VII 1944

Dodatkowo w Getcie istniało:

Elektrische Strassenbahn Getto (ESG)
IX 1941 - VIII 1944

Kriegsbetriebsgemeinschaft der LES A.G. und LEZ A.G.
VII 1944 - I 1945

Kolej Elektryczna Łódzka (KEŁ), Sp. Akc.
I 1945 - III 1945

Przymusowy Zarz±d Państwowy nad KEŁ
IV 1945 - X 1948

W okresach pod nazwami:

Miejskie Zakłady Komunikacyjne
I 1947 - X 1947

Łódzkie Zakłady Komunikacyjne
X 1947 - IV 1948

Miejskie Zakłady Komunikacyjne
V 1948 - X 1948


Bilet

Bilet Bilet Bilet

Bilet

Bilet Bilet Bilet

Bilet Bilet

Bilet

Bilet

Bilet