Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe
(ŁWEKD) i powiązane

Łódzko-Zgierskie i Łódzko-Pabianickie Wąskotorowe Koleje Podjazdowe
I 1899 - VII 1908

Towarzystwo Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych (ŁWEKD)
VII 1908 - I 1915

Lodscher Schmalspurige Elektrische Zufuhrbahn, A.G.
I 1915 - XI 1918

Towarzystwo Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych (ŁWEKD)
XI 1918 - XII 1930

Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe (ŁWEKD), Sp. Akc.
XII 1930 - XII 1939

Litzmannstädter Schmalspurige Elektrische Zufuhrbahn (LSEZ) A.G.
I 1940 - ok. I 1941

Litzmannstädter Elektrische Zufuhrbahnen (LEZ) A.G.
ok. I 1941 - VII 1944

Kriegsbetriebsgemeinschaft der LES A.G. und LEZ A.G.
VII 1944 - I 1945

Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe (ŁWEKD), Sp. Akc.
I 1945 - III 1945

Przymusowy Zarząd Państwowy nad ŁWEKD
IV 1945 - X 1948

W okresach pod nazwami:

Miejskie Zakłady Komunikacyjne
I 1947 - X 1947

Łódzkie Zakłady Komunikacyjne
X 1947 - IV 1948

Miejskie Zakłady Komunikacyjne
V 1948 - X 1948


Bilet Bilet

Bilet Bilet

Bilet Bilet Bilet

Bilet Bilet

Bilet Bilet Bilet

BiletBilet