Bilety jednorazowe

Trochę o numeracji biletów

- 1.04.1990
1.04.1990 240 / 480
1.12.1990 350 / 700
18.03.1991 600 / 1200
16.03.1992 1200 / 2400
14.06.1993 2000 / 4000
18.01.1994 2500 / 5000
1.11.1994 3000 / 6000
1.11.1995 0,40 / 0,80
1.04.1996 0,50 / 1,00
1.07.1997 0,60 / 1,20
1.02.1998 0,70 / 1,40
1.04.1999 0,80 / 1,60
1.03.2000 0,90 / 1,80
1.04.2001 1,00 / 2,00
1.01.2002 1,00 / 2,00
23.08.2003 1,10 / 2,20
3.11.2003 1,10 / 2,20
3.11.2003 cz.2 1,10 / 2,20
14.08.2005 1,20 / 2,40

Bilety okolicznościowe

Bilety okresowe

migawki nr. 1-40
............... nr. 41-83a
............. nr. 84-107
pozostałe
...............

Powiązane z MPK