O kolekcji

Stan na 13.04.09

Co zbieram?

Zbieram bilety wszelkiego rodzaju z całego świata, czyli:
 • bilety komunikacji miejskiej, podmiejskiej i PKS
 • bilety autokarowe, kolejowe i lotnicze
 • wszelkiego rodzaju bilety wstępu
 • opłaty parkingowe, targowe i za przejazd autostradami
  ...i wszystko to, czego zapomniałem tu wymienić a jest biletem!

  Jak układam?

  Wszystkie bilety układane są w koszulkach, a te w segregatorach. Na tę chwilę jest ich 23, z czego 16 zajmuje polska komunikacja miejska i podmiejska. Bilety z tej grupy w większości wkładane są w ponacinane kartki, między które wsuwany jest arkusz brystolu. Od pewnego czasu, stopniowo przekładam je do koszulek wytwarzanych przez jednego z kolekcjonerów. Pozostałe bilety z reguły układane są w koszulkach i blokowane zszywkami. Bilety polskiej komunikacji miejskiej i podmiejskiej układane są alfabetycznie wg nazw miast i miasteczek. Reszta polskich biletów układana jest tematycznie. Bilety z zagranicy układane są alfabetycznie wg nazwy kraju a dalej w zależności od potrzeby wydzielane są konkretne grupy biletów i układane wg miast.

  Ile mam?

  Obecnie ułożone mam ponad 27 tysięcy biletów. Liczba ta stale się powiększa. Zdecydowaną większość mojego zbioru (ok. 22 tysiące) stanowią bilety polskiej komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

  Jak rozróżniam?

  Poza oczywistymi szczegółami jak wzór i cena zwracam uwagę także na hologram (ale tylko rodzaj) i pieczątki (z cenami i okolicznościowe). W przypadku biletów z woj. łódzkiego zwracam także uwagę na serię, znaki wodne i obroty hologramów. Nie rozróżniam tras i cen na biletach z kas fiskalnych lub drukowanych komputerowo. W przypadku biletów okresowych rozróżniam miesiąc obowiązywania tylko wtedy gdy jest on wydrukowany w drukarni (np. Bydgoszcz). W przypadku plastików zwracam uwagę tylko i wyłącznie na wzór. Paragony fiskalne czasami odkładam, ale nie są one uwzględniane w liczebności zbioru.
  To są ogólne zasady od których zdarzają się ustępstwa zaznaczone w "statystykach KM".